คำถามที่พบบ่อย

หมวดหมู่คำถามที่เกี่ยวกับแอปฯ
 • การสมัครเป็นร้านค้า
  ร้านค้าประเภทไหนที่สามารถลงทะเบียนผ่าน True Smart Merchant Application ได้บ้าง
  ทุกประเภทธุรกิจสามารถลงทะเบียนได้ โดยเบื้องต้น จะต้องเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียว และสาขาเดียวก่อน สำหรับธุรกิจที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล และธุรกิจหลายสาขา อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เพื่อให้รองรับในโอกาสอันใกล้นี้ แล้วจะกลับมา update ให้ทราบต่อไป
  ร้านค้าประเภทขายสินค้า Online สามารถใช้บริการ True Smart Merchant แอปพลิเคชันได้หรือไม่
  ร้านค้าประเภทขายสินค้า Online สามารถสมัครใช้บริการ True Smart Merchant ได้ โดยร้านค้าจะได้รับ QR Code เพื่อรับชำระค่าบริการสินค้าด้วย TrueMoney Wallet และหากสมัครให้สิทธิพิเศษทรูยูด้วย ร้านค้า Online นั้นจะได้รับการประชาสัมพันธ์ จากทรูยู ผ่านช่องทาง Online เช่น privilege.trueid.net หรือ TrueYou Application เพื่อให้ร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้น และสามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ ได้เพิ่มเติมอีกด้วย
  ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จะมีค่าใช้จ่าย ในการสมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่
  ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับ TrueYou จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทรู จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของออนไลน์ และสื่อหน้าร้าน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์/เครื่องมือทีเข้ากับยุค 4.0
  ระยะเวลาที่ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่แจ้งว่าอย่างน้อย 1 ปี นั้น สามารถที่จะขอลองก่อนในระยะสั้นๆ ได้หรือไม่ เช่น 3 เดือน 6 เดือน
  เบื้องต้นร้านค้าจะต้องลงนามในสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นอย่างน้อย แต่อย่างไรก็ดี ระหว่างสัญญา หากร้านค้า ต้องการปรับเปลี่ยนสิทธิพิเศษที่จะมอบให้ลูกค้า ร้านค้า และทรูยู สามารถที่จะพิจารณาปรับสิทธิพิเศษใหม่อีกครั้ง ในทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของลูกค้า และเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยน และเตรียมสื่อโฆษณาให้ร้านค้าในเวลาที่เหมาะสม โดยร้านค้า สามารถแจ้งรายละเอียด ให้ทรูยู ผ่านช่องทาง e-mail : [email protected] จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลท่าน
  หากร้านค้าเซ็นสัญญาร่วมโครงการกับทรูแล้ว สามารถทำกับเจ้าอื่นได้ไหม ห้ามไหม
  การเข้าร่วมโครงการกับทรูยูไม่ได้มีเงื่อนไข/ข้อจำกัดนี้ ร้านค้าสามารถทำโปรโมชั่นร่วมกับเจ้าอื่นได้ปกติ
  ร้านค้า/เจ้าหน้าที่ จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
  ทรูยู จะมีการส่งข้อความ SMS และ e-mail แจ้งให้ร้านค้าทราบ ใน 2 ขั้นตอน คือ
  ขั้นตอนที่ 1: เมื่อทรู ได้รับข้อมูลการสมัครในครั้งแรก เพื่อให้ร้านทราบว่า ทรูรับทราบว่าร้านค้าแสดงเจตจำนงสมัคร และส่งรายละเอียด เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทรูจะทำการพิจารณาร้านค้าตามเงื่อนไข
  ขั้นตอนที่ 2: เมื่อทรูพิจารณาร้านค้า แล้วพบว่า ร้านค้าผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ร้านค้า จะได้รับการอนุมัติ โดยในส่วนขั้นตอนนี้ ทางทรู จะมีผลการพิจารณาอนุมัติให้ร้านค้า พร้อมแนบสัญญาเอกสารที่ร้านค้าลงนามไว้ ส่งให้ร้านค้าทาง e-mail ซึ่งหากผลการพิจารณาไม่อนุมัติ ก็จะมี e-mail และข้อความ SMS แจ้งให้ร้านค้าทราบเช่นกัน
  หลังจากร้านค้าได้ส่งรายละเอียด พร้อมเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ร้านจะได้รับทราบผลการพิจารณาภายในกี่วัน
  ร้านค้าที่ลงทะเบียนผ่าน True Smart Merchant Application จะสามารถ Print QR Code เพื่อใช้รับชำระค่าสินค้า ได้ทันทีทางหน้าจอออนไลน์ จากนั้น ภายใน 1-3 วัน ร้านค้าจะได้รับ QR Code พร้อมแท่นวาง และคู่มือการใช้งาน TrueSmartMerchant Application พร้อมสื่อโฆษณา เพื่อให้ลูกค้าทราบว่า ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทรู ติดต่อร้านค้าเพื่อนัดหมายนำส่งแท่นวาง พร้อมคู่มือแและถ่ายรูปตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณายืนยันตัวตน
  1. รูปเจ้าของกิจการ ถ่ายคู่บัตรประชาชน
  2. รูปบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
  3. รูปร้านค้าหรือสินค้าที่ขาย (สำหรับร้านออนไลน์ให้ถ่ายภาพเว็บไซต์)

  หากร้านค้า ลงทะเบียนมอบสิทธิพิเศษ TrueYou หลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการกับทรูแล้ว ร้านค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ การทำสื่อโฆษณาร้านค้าจาก TrueYou โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าทรูที่มีสูงสุดถึง 36 ล้านราย ผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ ทั้ง ข้อความ SMS, TrueYou Application, privilege.trueid.net, Line, FB, รวมไปถึงสื่อโฆษณาหน้าร้านที่ TrueYou จัดทำให้โดยร้านค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

  ทั้งนี้ ร้านค้าจะได้รับทราบผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการภายใน 3 วันทำการ โดยร้านค้าจะได้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภายใน 20 วันนับจากวันพิจารณาอนุมัติ และเพื่อให้ร้านสามารถบริหารจัดการร้านค้าได้อย่างมืออาชีพ ร้านค้าจะได้รับรหัสลงทะเบียนใช้งาน True Smart Merchant Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านค้า โดยรหัสการเปิดใช้งาน Application นี้ ร้านค้าจะได้รับทันทีที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ ผ่านข้อความ SMS
  True Smart Merchant Application เป็นเครื่องมือทันสมัยเหมาะกับยุค 4.0 ที่มีทั้งฟังก์ชัน มอบสิทธิพิเศษลูกค้าทรู, บริการด้านการตลาด ที่ทำให้ร้านค้าสามารถสร้างแคมเปญเองได้ เช่น ระบบคะแนนสะสม , ระบบ E-Stamp และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมรายงานยอดการใช้งานแบบ Real Time และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 30 วัน

  เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการยืนยันตัวตน ร้านค้าสามารถถ่ายรูปและอัปโหลดรูปตามข้อมูลข้างต้นลงมาในแอพ ทรูสมาร์ทเมอร์ชันส์ได้เอง
  หลังจากร้านค้าผ่านการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะมีการแจ้งความคืบหน้าในการติดตั้งอุปกรณ์ และสื่อโฆษณา ให้ทราบหรือไม่
  ทรูยู จะแจ้งให้ร้านค้าทราบก่อนการติดตั้ง และหากเลยกำหนดการติดตั้ง ร้านค้าสามารถสอบถามความคืบหน้า ได้ 2 ช่องทาง คือ
  e-mail: [email protected]
  Tel: 1326
  ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ดีกว่าคู่แข่งยังไง
  ร้านค้าจะได้ช่องทางเพิ่มเติมในการทำธุรกิจ เพื่อรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน TrueMoney Wallet ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 5 ล้านคน และยังจะได้รับสิทธิ์ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทรู ให้กับลูกค้าทรู ที่มีมากกว่า 36 ล้านคน เพื่อให้มาเป็นลูกค้าของร้านค้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าเพิ่ม ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม โดยสิทธิพิเศษนี้ จะได้รับทันทีเมื่อร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทรูและผ่านพิจารณาอนุมัติจากทรู
  กรณีเจ้าของร้านที่มีหลายธุรกิจสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ร้านมั้ย? ที่ไม่ใช่ร้านที่เป็นสาขาเดียว
  ทรูยินดีให้เจ้าของธุรกิจสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 ธุรกิจ
  ธุรกิจประเภทใดบ้างที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
  ทรูยินดี ให้เจ้าของธุรกิจทุกๆ ธุรกิจที่ต้องการร่วมพันธมิตรกับทรู สามารถสมัครได้โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้น ธุรกิจที่ผิดศีลธรรมอันดี และธุจกิจที่ผิดกฎหมาย
  การสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  นอกจากข้อมูลในการลงทะเบียนแล้ว การรับชำระสินค้าด้วย TrueMoney Wallet ด้วย QR Code นั้น ร้านค้าสามารถยื่นเพียงสำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน เพียงรายการเดียว โดยร้านค้าจะต้องส่งรูป 3 รายการ เพื่อประกอบการพิจารณา
  1. รูปเจ้าของกิจการ ถ่ายคู่บัตรประชาชน
  2. รูปบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
  3. รูปร้านค้าหรือหน้าเว็บไซต์ (สำหรับร้านออนไลน์)

  แต่หากร้านค้าต้องการรับชำระค่าสินค้า โดยประสงค์ให้โอนเงินเข้าธนาคาร ร้านค้าสามารถยื่นเอกสารหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร [ธนาคารที่กำหนด] เพิ่มเติม
  และเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านช่องทางต่างๆ ร้านค้าสามารถเลือกรูปภาพร้าน หรือเมนู หรือสินค้าของร้านที่ต้องการโปรโมท มอบให้กับทรูยู เพื่อจัดทำสื่อทางการตลาดอย่างเหมาะสม
  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้สิทธิพิเศษในการโปรโมท มีช่องทางไหนบ้าง
  สือโปรโมทครบวงจร เข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่ม อาทิ สื่อหน้าร้าน SMS Website แอปทรูยู และ Facebook เครื่องมือทันสมัยเหมาะกับยุค 4.0 True Smart Merchant Application ที่มีทั้งฟังก์ชัน มอบสิทธิพิเศษลูกค้าทรู, บริการด้านการตลาด ที่ทำให้ร้านค้าสามารถสร้างแคมเปญเองได้ เช่น ระบบคะแนนสะสม, ระบบสมาชิก (E-Member), ระบบ E-Stamp และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมรายงานยอดการใช้งานแบบ Real Time และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 30 วัน
  การเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือฟรีจริงไหม
  ร้านค้าที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรร้านค้ากับทรูยู ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทรูเป็นผู้จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ร้านค้าได้ลูกค้าเพิ่ม โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
  หากร้านค้าพิจารณา และต้องการสมัครภายหลังสามารถสมัคร หรือติดต่อผ่านช่องทางไหนได้
  ร้านค้าสามารถดาวน์โหลด True Smart Merchant Application ที่รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ผ่าน Play Store และ App Store เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมแนบภาพเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนมาเพื่อการพิจารณาอนุมัติร้านค้า ซึ่งภาพประกอบด้วย
  1. รูปเจ้าของกิจการ ถ่ายคู่บัตรประชาชน
  2. รูปบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
  3. รูปร้านค้าหรือหน้าเว็บไซต์ (สำหรับร้านออนไลน์)
  True Smart Merchant คืออะไร แตกต่างผู้ประกอบการายอื่น อย่างไร
  True Smart Merchant คือบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ผ่านระบบ QR code Prompt pay โดย Application TrueMoney Wallet "สมัครง่าย ใช้ได้ทันที ด้วย concept…"
  สมัคร ฟรี
  โอนเงินเข้าบัญชีฟรี
  เครื่องมือส่งเสริมการขาย และระบบสะสมแต้ม ฟรี
  ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีได้ทันที (real time)
  ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว ใช่หรือไม่ หรือคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่
  เปิดให้บริการแล้ว (แต่ทั้งนี้ ยังอยู่ในระหว่างการยื่นผลการทดสอบ Regulatory sandbox กับธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ภายในเดือน พฤษภาคมนี้)
  ขั้นตอน และช่องทางการสมัคร เป็นอย่างไร
  ร้านค้าที่สนใจ สามารถสมัครเป็น ร้านกับทรูได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน แอพพิเคชั่น True Point & Pay ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดส่ง สื่อและอปุกรณ์รองรับการชำระเงินผ่าน ทรูมันนี่ วอลเล็ต เช่น ป้าย QR code, สติ๊กเกอร์ ติดหน้าร้าน ให้ถึงร้านของท่าน
  ดาวน์โหลด แอพพิเคชั่น ได้แล้ววันนี้ สำหรับ ระบบ iOS ที่ App Store และ สำหรับ ระบบ Android ที่ Google Play Store
  ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.trueyou.co.th/truesmartmerchant
  สอบถามเพิ่มเติมได้ True Smart Merchant Call Center โทร 1326 (ทุกวัน 9:00-23:00 น.)
  line @ : truesmartmerchant
  mail: [email protected]
  กระบวนการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูลการสมัคร มีความปลอดภัยแค่ไหน ภาคประชาชน จะมั่นใจได้อย่างไร
  บริษัท ในฐานะผู้ให้บริการระบบโอนเงิน ชำระเงิน ที่อยู่ภายใต้ กำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารประเทศไทย บริษัท มีความเข้าใจและเต็มใจอย่างดียิ่ง ในการนำหลักปฏิบัติ เช่น กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในด้านการยืนยันตัวตน และการเก็บรักษาข้อมูล มาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบ Prompt Pay เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ขอเน้นย้ำว่า เรายินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหน่วยงาน กำกับดูแลทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย
  ในส่วนของข้อมูลการแสดงตนของลูกค้านั้น บริษัทจะทำการ encryption โดยทันที ตั้งแต่เริ่มและจัดเก็บข้อมูล กรณีการเรียกดูข้อมูล จะถูกเรียกดู ผ่านเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้เท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นไปตามหลัก User management control, Data security เป็นต้น
  นอกจากนี้ หน่วยงาน Risk และ Security ยังจะทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น กับข้อมูลลูกค้า

  ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถอัปโหลดรูปภาพเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนเข้า TrueSmartMerchant ได้ด้วยตนเอง
  ร้านค้าจะได้รับ Activation Code เพื่อเริ่มใช้งาน True Smart Merchant เมื่อไหร่
  ร้านค้าจะได้รับ Activation Code เพื่อเริ่มใช้งาน True Smart Merchant ผ่าน e-mail ที่ร้านค้าลงทะเบียนไว้ ก็ต่อเมื่อร้านค้าได้สมัครเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทรูยู และอ่านการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจากทรู ซึ่งในการให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าทรู เช่น ให้ส่วนลดกับลูกค้าทรู แถมสินค้าบางรายการ อัพไซส์ขนาดของสินค้าฟรี หรือ รับฟรี เมื่อใช้บริการครบ X ครั้ง เป็นต้น
  ร้านค้าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในการสมัครเป็นพันธมิตรกับทรูยู
  ร้านค้าจะได้รับสื่อโฆษณา ช่วยโปรโมทร้านแบบครบวงจร ทั้ง ประชาสัมพันธ์ ผ่าน SMS, Website (privilege.trueid.net), TrueYou Application, e-magazine และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงทรูยู จะทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ เต้นท์การ์ด หรืออื่นๆ อีกมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  หากร้านค้าสมัครเป็นเป็นพันธมิตรกับทรูยู และได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ Activation Code ร้านค้าจะต้องติดต่อ/สอบถามที่ไหน
  ร้านค้า สามารถติดต่อสอบถาม True Smart Merchant Call Center หมายเลข 1326 (วันทำการ 8:00 - 18:00 น.) หรือ แจ้งชื่อร้าน ชื่อ-นามสกุลเจ้าของร้าน หรือหมายเลขประจำตัวประชาชนเจ้าของร้าน พร้อมหมายเลขติดต่อกลับ มาที่ e-mail : [email protected] เพื่อตรวจสอบข้อมูล
  หากร้านค้าต้องการสมัครร่วมเป็นพันธมิตรกับทรูยู จะดำเนินการเองได้อย่างไร
  ร้านค้าสามารถกด เมนู "สมัครเป็นพันธมิตรร้านค้ากับทรูยู" ในหน้าที่แสดง QR Code จากนั้น กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เพื่อแสดงความจำนงค์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทรูยู
  หากร้านค้าเข้าใช้งาน True Smart Merchant จากเครื่อง iOS แล้วพบว่า หน้าจอค้างอยู่ที่หน้า "กรุณาใส่รหัสเปิดใช้เครื่อง" โดยไม่สามารถไปที่หน้าอื่นได้ จะสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองอย่างไร
  การแก้ไขได้ด้วยตัวเอง สามารถดำเนินการได้โดยการ uninstall Application และ install ใหม่ จากนั้นให้ไปกดเมนู "ตรวจสอบสถานะ" และระบุหมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของร้าน แล้วเลือกร้านที่ลงทะเบียนเพื่อยืนยันรายการ
 • โปรโมชั่น
  โปรโมชั่น ที่จะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทรู ทรูเป็นผู้กำหนดใช่ไหม
  ร้านค้าสามารถกำหนดโปรโมชั่นได้เอง โดยทรูยู จะเป็นที่ปรึกษาทางการตลาด โดยเบื้องต้นเป็นไปเงื่อนไขเพื่อให้สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นที่สนใจ และร้านค้าจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุดจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คือ
  การมอบสิทธิพิเศษลูกค้าทรู ไม่ควรมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ หรือมีน้อยที่สุด
  การมอบสิทธิพิเศษลูกค้าทรู สำหรับกรณีเป็นส่วนลด ควรมอบสิทธิพิเศษโดยขั้นต่ำ 10%
  การมอบสิทธิพิเศษลูกค้าทรู กำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
  หากหลังจากร่วมโครงการกับทรูแล้ว ลูกค้ามาใช้เยอะ ทางร้านจะได้อะไรพิเศษไหม
  ทรูยูจะมีแคมเปญพิเศษเพื่อสนับสนุนการเพิ่มลูกค้าให้กับร้านค้าเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบคะแนนสะสม TruePoint และ/หรือการให้ลูกค้าใช้สิทธิ์จากคะแนนสะสม TruePoint เพื่อแลกซื้อสินค้าจากทางร้าน หรือการทำโปรแกรมทางการตลาดให้ร้านมียอดขายมากขึ้น เช่น E-Stamp เพื่อเป็นการสะสมยอดซื้อ ทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำมากขึ้น, E-Membership ซึ่งร้านค้าสามารถรับสมัครสมาชิก พร้อมออกแบบประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบได้ด้วยตนเอง
  การกำหนดโปรโมชั่น สามารถกำหนดแบบมีขั้นต่ำในการซื้อ ได้ไหม
  การกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ ก่อนได้รับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู สามารถกำหนดได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาสินค้า กำลังในการซื้อ และมูลค่าของสิทธิพิเศษให้เหมาะสมทั้งในมุมของร้านค้า และของลูกค้า
  การทำการตลาดที่มีการกำหนดโปรโมชั่น โดยร้าน สามารถกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ได้หรือไม่
  การกำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ เช่น จำกัด 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 รายต่อเดือน หรือจำกัดจำนวนสิทธิ์ เช่น จำกัด 500 สิทธิ์ต่อแคมเปญ สามารถทำได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของมูลค่า และมูลค่าของสิทธิพิเศษให้เหมาะสมทั้งในมุมของร้านค้า และของลูกค้า
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์
  หากสมัครไปแล้วอีกนานหรือไม่ ที่สื่อจะมาที่ร้านและลงในสื่อโซเซียลให้
  ทรูยู จะนำข้อมูลร้านค้า ที่ตั้ง และข้อมูลร้านค้าอื่นๆ ที่สำคัญ แสดงขึ้นบนสื่อ Online เช่น TrueYou Application หรือ privilege.trueid.net ตามวันที่ร้านค้าพร้อมเริ่มแคมเปญ และจัดส่งสื่อ POP ให้กับร้านค้า ก่อน/ตามวันเริ่มแคมแปญของร้านค้านั้นๆ ภายใน 20 วันหลังจากร้านค้าได้รับการอนุมัติ
  นอกจากสื่อต่างๆ และป้ายที่ทรูยูทำให้ จะมีการสนับสนุนอื่นๆ ให้กับทางร้านอีกหรือไม่ เช่น เงินคืนร้าน ชุดเอี๊ยม
  นอกจากสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง Online และ Offline แล้ว ยังมีแคมเปญที่ทางทรูยูจะจัดเพื่อกระตุ้นยอดขายเป็นประจำ เช่น การมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้า และร้านค้า หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามช่วงเวลา เป็นต้น
  สื่อต่างๆที่ทรูทำให้ ทำไมไม่มีภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนด้วย
  เนื่องจากปัจจุบันฐานลูกค้าทรูส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคนไทย แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ทรูยู จะพิจารณาดำเนินการให้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และฐานข้อมูลลูกค้าต่างชาติ
  ป้ายสื่อโฆษณาต่างๆ หรือ POP ที่หน้าร้าน หากมีการชำรุด หรือสูญหาย จะสามารถขอใหม่ หรือขอเพิ่มได้หรือไม่
  ทรูยู ยินดีสนับสนุนการผลิตสื่อโฆษณาเพิ่มเติมให้ตามความจำเป็นโดยร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยร้านค้าสามารถติดต่อขอเพิ่มเติม โดยการส่ง e-mail มาที่ [email protected]
  ในหน้าแรกของสื่อ online ทำอย่างไรจะได้ขึ้นบ้าง ต้องจ่ายเงินไหม
  ร้านค้าหน้าแรกของ TrueYou จะประกอบด้วย ร้านค้าที่ให้สิทธิพิเศษทรูยูกับลูกค้าทรูด้วยสิทธิพิเศษที่โดนใจลูกค้า ลูกค้าอยากกลับมาใช้ซ้ำ ,ลูกค้ารับสิทธิพิเศษร้านนั้นสูงสุด ,ร้านล่าสุดที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิได้อยู่ในหน้าแรกของสื่อ Online
  การแจ้งขอสื่อเพิ่มในส่วนของการขยายร้านและติดต่อเซลล์ไม่ได้ มีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ไหม
  ทรูยู ยินดีสนับสนุนการผลิตสื่อโฆษณาเพิ่มเติมให้ตามความจำเป็นโดยร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยร้านค้าสามารถติดต่อขอเพิ่มเติม โดยการส่ง e-mail มาที่ [email protected]
  การทำโฆษณาให้ฟรี ระยะเวลามีกำหนดหรือไม่
  ทรูยู ยินดีสนับสนุนสื่อโฆษณาให้ตลอดระยะเวลาที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ
  ร้านค้าจะได้ผลตอบรับจากการทำโฆษณาจริงๆไหม ? คุ้มหรือไม่เมื่อให้ส่วนลดไป
  ทรูยูทำสื่อประชาสัมพันธ์และแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขาย และ เพิ่มลูกค้าให้กับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งร้านค้า จะสามารถติดตามได้จากหน้า TrueYou Application หรือ privilege.trueid.net
  หลังจากทรูยู โปรโมทร้านค้าให้แล้ว หากร้านค้า ต้องการรูปแบบสื่อของทรูยู เพื่อนำไปโปรโมทร้านเองด้วย จะสามารถขอได้หรือไม่
  ทรูยู ยินดีสนับสนุนการผลิตสื่อโฆษณาเพิ่มเติมให้ตามความจำเป็นโดยร้านค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยร้านค้าสามารถติดต่อขอ โดยการส่ง e-mail มาที่ [email protected]
  เมื่อป้ายส่งที่ร้านแล้ว ร้านค้าอยากติดตามดูสื่อของทางร้านในช่องทางต่างๆ ตามที่ได้เสนอแคมเปญไปนั้น แต่ลูกค้าหาสื่อในช่องทางต่างๆไม่เจอ เช่นในเฟสบุ๊ค / SMS / เว็บ TrueYou/ app TrueYou เป็นต้น
  ช่องทางประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับทรูยู
  TrueYou Website เข้า -> https://privilege.trueid.net จะพบกันร้านค้าต่างๆ สามารถเลื่อนหน้าถัดไปเพื่อหาร้านค้าที่ต้องการ หรือ พิมพ์ชื่อร้านที่ช่อง ค้นหาสิทธิประโยชน์ของคุณ จะพบข้อมูลร้านค้าที่ต้องการดู
  TrueYou Facebook -> https://www.facebook.com/TrueYouHappiness/
  TrueYou Application -> จะพบกับร้านต่างๆร้านค้าต่างๆ สามารถเลื่อนหน้าถัดไปเพื่อหาร้านค้าที่ต้องการ หรือ หากอยุ่ที่ร้านค้า เลือก Near Me ที่มุมขวามือ จะพบข้อมูลร้านค้าแสดงในแผนที่ หรือ เลือกแว่นขยายเพื่อค้นหาชื่อร้านค้า
 • อุปกรณ์บริหารจัดการ
  วิธีการใช้งานเครื่อง EDC หรือ True Smart Merchant ใช้ยังไง
  สำหรับร้านค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ EDC สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน โดยติดต่อ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับร้านค้าที่ติดตั้ง True Point & Pay Application สามารถสอบถามข้อมูลการใช้งาน โดยติดต่อ True Smart Merchant Call Center 1326 หรือ e-mail : [email protected] หรือ ศึกษาเพิ่มเติมจาก Clip VDO
  หากร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วติดตั้งอุปกรณ์ EDC แล้ว พบว่าในภายหลังอุปกรณ์หาย หรือเสียหาย จะมีค่าปรับหรือไม่
  มูลค่าของเครื่อง EDC เท่ากับ 10,914.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีเสียหาย หรือสูญหาย จะดูจากเจตนา และความประมาทเป็นหลัก เพื่อคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น
  อยากสมัครแต่ไม่รับเครื่อง EDC ได้ไหม
  ร้านค้าสามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ เป็น True Smart Merchant Application ที่รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ที่สามารถดาวน์โหลดจาก Play Store หรือ App Store แทนได้
  การร่วมโครงการนี้มีเป้า ไมมีค่ารายเดือน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือไม่
  การเข้าร่วมโครงการของร้านค้า ในโครงการนี้ ยังไม่มีการกำหนดเป้าหมายในการใช้งาน และ ไม่มีการเรียกเก็บค่ารายเดือน แต่ทั้งนี้ ทรูยู จะพิจารณาแคมเปญร่วมพิเศษ เพื่อมอบให้กับลูกค้าทรูที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าที่ร่วมรายการ
  หากร้านค้าเป็นร้านที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง EDC ไม่มีการใช้งาน มีผลกับร้านไหม
  ไม่มีผลใดๆ กับร้านค้า แต่ทั้งนี้ ทรูยู จะพิจารณาการเข้าร่วมแคมเปญและการมอบสิทธิพิเศษให้กับร้านค้าที่มีการใช้งานก่อนเสมอ เพื่อมอบให้กับลูกค้าทรูที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าที่ร่วมรายการ
  หากร้านค้าเป็นร้านที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง EDC และกระดาษในการ Print สลิปที่ใช้กับเครื่อง EDC หมด ขอได้ที่ไหน
  ติดต่อ True Smart Merchant Call Center 1326 (ทุกวัน 9:00-23:00 น.) หรือ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ตลอด 24 ชั่วโมง
  สมัครแล้ว อีกนานแค่ไหนกว่าร้านค้าจะได้รับอุปกรณ์ EDC ที่จัดส่งมา
  ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะแบ่งเป็น 3 ประเภทร้านค้า ดังนี้
  ร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet อย่างเดียว: จะไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม นอกจากป้าย QR Code ในการรับชำระ
  ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการมอบสิทธิพิเศษทรูยู เลือกประเภทอุปกรณ์ให้บริการเป็น EDC จะเป็นร้านค้าที่อยู่ในย่านที่ทรูกำหนด และเลือกรับเครื่อง EDC จะได้รับการติดตั้ง EDC ภายใน 15-20 วัน หลังจากวันที่ได้รับการอนุมัติจากทรูมันนี่ และทรูยู โดยเจ้าหน้าที่ติดตั้งจะโทรนัดกับร้านค้าก่อนเข้าไปติดตั้ง
  ร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการมอบสิทธิพิเศษทรูยู เลือกประเภทอุปกรณ์ให้บริการเป็น True Smart Merchant Application จะเป็นร้านค้าที่อยู่ในย่านที่ทรูกำหนด หรือ ร้านค้าที่อยู่นอกย่าน ก็ได้ ร้านค้าจะได้รับรหัสเปิดใช้บริการ True Smart Merchant Application ผ่านทาง SMS และ e-mail ทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากทรูมันนี่ และทรูยู
  ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถ Download True Smart Merchant Application จาก Android และ iOS และนำรหัสที่ได้จาก SMS หรือ e-mail มาเพื่อเปิดใช้บริการ True Smart Merchant Application ได้ทันที

  หมายเตุ : รหัสการเปิดใช้งาน True Point & Pay จะได้รับก็ต่อเมื่อร้านค้ามีการสมัครเป็นพันธมิตรทรูยู เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทรูเท่านั้น
  กรณีเครื่อง EDC เสีย แจ้งที่ไหน นานไหมในการแก้ไข มีเครื่องสำรองไหม
  กรณีที่ร้านค้าพบปัญหาเครื่อง EDC ร้านค้าสามารถติดต่อ Verifone Call Center ตามเบอร์ที่ติดอยู่ด้านข้างตัวเครื่อง (02-030-8999) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จะแนะนำการแก้ไขเบื้องต้นทางโทรศัพท์ หากไม่สามารถแก้ไขได้จะมีเจ้าหน้าไปให้บริการที่ร้านค้า ซึ่งระหว่างนั้น ร้านค้าสามารถมอบสิทธิพิเศษทรูยู โดยให้ลูกค้าแสดงรหัสรับสิทธิ์ จากวิธีการที่นอกเหนือจากการรับสิทธิพิเศษผ่านเครื่อง EDC ด้วยช่องทางต่างๆ ดังนี้
  ช่องทาง 1: รับสิทธิที่ TrueYou Application โดยค้นหาร้านค้าที่ TrueYou Application และกดรับสิทธิ์ Scan QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ร้านค้า (TentCard หรือ Standee) ระบบจะนำลูกค้าเข้าสู่ TrueYou Application เพื่อกดรับสิทธิ์
  ช่องทาง 2: กดรหัส USSD เพื่อรับสิทธิโดยใช้เลขหมาย TMH กด *878* ตามด้วยรหัสร้านค้าที่แสดงอยู่บนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ แล้วกดเครื่องหมาย# แล้วจึงกดโทรออก
  ช่องทาง 3: กดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Website โดยค้นหาร้านค้าที่ TrueYou Website และกดรับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รหัส ใช้สิทธิ๋ จากทุกช่องทาง และนำแสดงรหัสกับร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในเครื่อง EDC
  การใช้งานของ True Smart Merchant Application มีขั้นตอนใช้งานยังไง? ยุ่งยากมั้ย?
  ขั้นตอนการใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก หลักๆ การใช้งานจะเป็นการสแกนบาร์โค๊ต ซึ่งง่ายต่อการใช้งานทุกฟังก์ชั่น ทั้งนี้ ทรูยู มีคลิปเพื่อให้ทีมขายและลูกค้าสามารถดู/ศึกษาวิธีการใช้งาน True Smart Merchant
  ร้านค้าจะลงทะเบียนเฉพาะรับชำระค่าสินค้าด้วย QR Code เท่านั้นได้หรือไม่
  ร้านค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเป็นจุดชำระค่าสินค้าด้วย TrueMoney Wallet อย่างเดียวได้ แต่ร้านค้าจะไม่ได้ทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้านค้า เพื่อเพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า
 • อุปกรณ์บริหารจัดการ