ฟีเจอร์ใหม่ พ่อค้า แม่ค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้ฟรี 30 วัน!

ฟีเจอร์ใหม่ พ่อค้า แม่ค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ใช้ฟรี 30 วัน!

ลงทะเบียน POS ง่ายๆ สมัครเลย!

เข้าเมนู ระบบการขาย และบริหารสต๊อก
สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
สร้างรหัสเข้าระบบ และยืนยันรหัส POS
ลงทะเบียน

เงื่อนไขการใช้งานระบบ POS บน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์


  1. 1. ผู้ขอใช้บริการจะต้องเปิดบัญชีสมาชิกกับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บัญชี”) และจะต้องตกลงตามข้อกำหนด และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯกำหนดเพื่อการขอใช้บริการกับบริษัทฯ และผู้ขอใช้บริการยอมรับ และตกลงให้บริษัทฯมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาอนุมัติ หรือ ปฏิเสธการสมัครสมาชิกของผู้ขอใช้บริการ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมด หรือระงับ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก และการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเหมาะสม ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

  2. 2. สมาชิกจะได้รับแพ็คเกจใช้ฟรี 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่สมาชิกสร้างบัญชีสำเร็จ และได้รับการอนุมัติให้ใช้งานแพ็คเกจใช้ฟรีดังกล่าว โดยเมื่อสมาชิกใช้งานฟรีครบ 30 วันแล้ว ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไป บริษัทฯจะเก็บค่าบริการตามแพ็คเกจทีสมาชิกเลือกในบริการแพ็คเกจ POS on True Smart Merchant ได้แก่แพ็คเกจ Basic ใช้งานผ่านแอพ ทรู สมาร์ต เมอร์ชัน (“Subscription Service”) และ ในการใช้บริการ Subscription Service สมาชิกจะต้องชำระค่าบริการตามรอบการใช้งาน และ เป็นไปตามที่ข้อตกลงการใช้งานที่กำหนดไว้ ในกรณีที่สมาชิกไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อไป สมาชิกจะไม่สามารถเข้าใช้งานแพ็คเกจได้อีก ในการใช้บริการ Subscription Service สมาชิกจะต้องชำระค่าแพ็คเกจรายเดือน (“Subscription Fee”) รวมถึง ภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) รวมกันเรียกว่า “ค่าบริการ” สมาชิกสามารถเลือกวิธีชำระค่าบริการผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด ในกรณีที่สมาชิกชำระค่าบริการด้วยบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต ตามยอดที่ต้องชำระ ระบบของบริษัทฯ จะทำการเรียกเก็บค่าบริการ และดำเนินการตัดบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตดังกล่าวเพื่อชำระค่าบริการอัตโนมัติทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดการใช้บริการ โดยสมาชิกสามารถยกเลิกใช้บริการ Subscription Service ได้ตลอดเวลาโดยติดต่อบริษัทฯตามช่องทางที่กำหนด เมื่อสมาชิกทำการยกเลิกใช้บริการ สมาชิกยังสามารถใช้บริการ Subscription Service ได้ตามระยะเวลารอบการชำระเงินนั้นๆ อย่างไรก็ตาม สมาชิกไม่สามารถขอคืนค่าบริการ หรือเครดิตที่ได้ชำระมาแล้ว หรือถึงกำหนดชำระ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง Subscription Fee ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ทั้งนี้หากสมาชิกตกลงใช้บริการ Subscription Service ต่อไปหลังจากมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลง Subscription Feeแล้ว ถือว่าสมาชิกตกลงกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  3. 3. บริษัทฯ อาจเสนอแพ็คเกจสินค้าและบริการเสริม (Subscription Bundle Package) (“แพ็คเกจเสริม”) เพิ่มเติมจาก Subscription Service แก่สมาชิก และสมาชิกที่สมัครแพ็คเกจเสริมตกลงชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึง ภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) โดยอัตราค่าสินค้าและบริการเป็นไปตามแพ็คเกจเสริมที่สมาชิกสมัคร และ สมาชิกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขตอนสมัครใช้บริการแพ็คเกจเสริมที่มีค่าใช้จ่ายระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละแพ็คเกจเสริม

  4. 4. ในการเปิดบัญชีกับบริษัทฯและการใช้บริการของบริษัทฯโดยผู้ขอใช้บริการนั้น ผู้ขอใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด

  5. 5. ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย สูญเสียหรือสูญหายใดๆ ที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากการขอใช้บริการของผู้ขอใช้บริการหรือจากการใช้บริการในฐานะสมาชิกในทุกกรณี
  6. 6. หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมและ/หรือต้องการตรวจสอบสิทธิ์พิเศษเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center เบอร์โทร 1326 หรือตามช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

ฟีเจอร์ใหม่ พ่อค้า แม่ค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้ฟรี 30 วัน!
ฟีเจอร์ใหม่ พ่อค้า แม่ค้า

ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้ฟรี 30 วัน!

ร้านปลอดภัย ติดเน็ตทรู ออนไลน์ พร้อมกล้อง CCTV
ร้านปลอดภัย ติดเน็ตทรู ออนไลน์ พร้อมกล้อง CCTV

ในราคาเริ่มต้นเพียง 699 บาท/เดือน

ร้านค้าทรูฯ ใช้เน็ตแรงทั้งปี ฟรี 12 เดือน
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

พิเศษสุดๆ เฉพาะร้านค้าทรูฯ สมัครใช้เน็ต True Gigatex Fiber ทั้ง 2 จุด ที่ร้านและที่บ้าน เพียง 399.-/เดือน สมัครเลย โทร. 1326 หรือ ทรู ช็อป ทุกสาขา

อุ้ย! ได้จริงไม่ต้องลุ้น แค่ชวนมาก็รับไป
อุ้ย! ได้จริงไม่ต้องลุ้น แค่ชวนมาก็รับไป

โอกาสสร้างรายได้เสริมมาถึงแล้วสำหรับร้านค้าทรูฯ พ่อค้า แม่ค้า แค่แนะนำลูกค้าติดตั้ง เน็ตบ้านทรูออนไลน์

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 249 บาทต่อเดือน (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!
เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทรูที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 249 บาท ต่อเดือน (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด