สิทธิพิเศษเฉพาะ พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ
จ่ายเพียงเดือนละ 249 บาท
(แพ็ครายเดือน นาน 12 เดือน)

เมื่อเปิดเบอร์ใหม่ ทรูมูฟ เอช รายเดือน หรือ เปลี่ยนเป็นรายเดือน
แพ็กเกจ Special Unlimited Plus

เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps
แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

(เฉพาะร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเป็นร้านค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น)

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

สมัครได้ที่ ทรู ช็อป


ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

5 สิงหาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Special Unlimited Plus 10 Mbps สำหรับร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แพ็กเกจ Special Unlimited Plus 10 Mbps” การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์จะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไข โดยรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ได้รับการอนุมัติ และคัดเลือกเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)
 2. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท
 3. รายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ Special Unlimited Plus 10 Mbps สำหรับร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์
  1. 3.1 “แพ็กเกจ Special Unlimited Plus 10 Mbps สำหรับร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์” สำหรับผู้สมัครใช้บริการเลขหมายใหม่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (ซึ่งต่อไปขอเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  2. 3.2 รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. 3.2.1 รายการส่งเสริมการขาย: Special Unlimited Plus 10Mbps คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 249 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ
   (1) บริการ 4G/3G ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   (2) โทรนอกเครือข่าย 200 นาที
   (3) โทรในเครือข่ายฟรี 24 ชั่วโมง
   (4) ใช้บริการ Wi-Fi ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 1 กิกกะบิตต่อวินาที (Gbps)

   แพ็กเกจ

   Special Unlimited Plus 10 Mbps

   โทรนอกเครือข่าย(นาที)

   200

   โทรในเครือข่าย(ชั่วโมง)

   ฟรี 24 ชม

   4G/3G

   เน็ตไม่อั้นความเร็วสูงสุด 10 Mbps

   WiFi

   ไม่จำกัด

   ค่าบริการรายเดือน

   249.-

   Fair Usage Policy: บริษัท มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ
  4. 3.3 ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้
   1. 3.3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร
   2. 3.3.2 บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท
   3. 3.3.3 บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท
  5. 3.4 อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ
  6. 3.5 อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  7. 3.6 เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
   1. 3.6.1 ผู้ใช้บริการต้องเลือกใช้บริการผ่าน .@TrueMoveHเท่านั้น
   2. 3.6.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ Password เพื่อใช้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS
   3. 3.6.3 ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
   4. 3.6.4 หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1242 หรือผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดให้
   5. 3.6.5 ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู้ให้บริการ มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
   6. 3.6.6 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
   7. 3.6.7 Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
  8. 3.7 ความเร็วของการใช้งาน 4G/3G/EDGE/GPRS ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น และอุปกรณ์ที่นำมาใช้บริการ
  9. 3.8 ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ 4G ได้ที่ www.truemove-h.com/4G และบริการ WiFi by TrueMove H ซึ่งเป็นบริการที่ บริษัท นำมาให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ได้ที่ www.truewifi.net ทั้งนี้ บริษัท สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่การให้บริการ WiFi by TrueMove H ได้ตามความเหมาะสม
  10. 3.9 สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  11. 3.10 ค่าใช้บริการตามข้อ 2 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริมที่มีการคิดค่าบริการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยหากมีการใช้งานผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม
  12. 3.11 หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัท มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
   1. 3.11.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
    (1) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
    (2) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
   2. 3.11.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
  13. 3.12 บริษัท มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
  14. 3.13 เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นบริษัท มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
  15. 3.14 รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นที่มีส่วนลดค่าบริการรายเดือนหรือส่วนลดอื่นใด
 4. ผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากบริษัท และมีสัญลักษณ์ Point & Pay โดยผ่านการอนุมัติแล้วตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และต้องแสดงป้ายคิวอาร์ โค้ดของร้านค้านั้น
 5. จำกัดสิทธิพิเศษแพ็กเกจตามรายการส่งเสริมการขายนี้สูงสุดนาน 12 เดือน
 6. เพื่อรักษาสิทธิพิเศษแพ็กเกจตามรายการส่งเสริมการขายนี้ในเดือนต่อๆ ไป ร้านค้าจะต้องมีการรับสแกนชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านคิวอาร์ โค้ดหรือการรับโอนชำระเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ของร้านค้า อย่างน้อย 1 ครั้ง มูลค่าตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป ต่อรายการ ในแต่ละเดือน ไม่รวมการรับชำระค่าสินค้า /บริการผ่านเครื่อง EDC
 7. จำกัด 1 สิทธิพิเศษแพ็กเกจตามรายการส่งเสริมการขายนี้ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์
 8. กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการ และภายหลังมีการทำการยกเลิกการรับชำระดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel)บริษัทมีสิทธิไม่นับเป็นจำนวนสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือยกเลิกการให้พิเศษแพ็กเกจตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การให้พิเศษแพ็กเกจตามรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับ สิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ดังนี้
  1. (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ
  2. (ข) มีรายการยกเลิกการ ชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ
  3. (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ
  4. (ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ
  5. (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย
  หากบริษัทตรวจพบ หรือสงสัย บริษัทมีสิทธิในการตัดสิทธิรับสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และบัญชีทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 11. สิทธิในการรับสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากข้อมูล สถานะการอนุมัติร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์,พฤติกรรมการชำระค่าสินค้า,และ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทของร้านค้าที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยรายการชำระเพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับของรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าทรูสมาร์ต เมอร์ชันต์ที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท และสถานะร้านค้าทรู สมาร์ตเมอร์ชันต์และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 12. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษแพ็กเกจภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 13. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์โทร.1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ทรูพอยท์ช่วยจ่าย
ร้านค้าทรูฯ ขายดีสู้โควิด กับแคมเปญ "ทรูพอยท์ช่วยจ่าย"

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ พร้อมรับลูกค้าใช้ทรูพอยท์ช่วยจ่ายแทนเงินสด รับเงินที่ลดให้ลูกค้าคืนเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที* ไม่มีขั้นต่ำ เพียงเตรียมแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ให้พร้อม

ทรูฟู้ดพร้อมช่วยเหลือร้านค้า
ทรูฟู้ดพร้อมช่วยเหลือร้านค้า

เปิดร้านทรูฟู้ดฟรี มีแต่ได้..ได้..ได้ และได้ สมัครฟรี ไม่เสียค่า GP

กดได้กดดี รับของฟรีทุกวัน
กดได้กดดี รับของฟรีทุกวัน

ร้านค้าทรูฯ ร่วมสนุกเล่นเกม กดได้กดดี รับของฟรีทุกวัน แค่เข้าใช้แอป True Smart Merchant ลุ้นรับรางวัลทรูพอยท์ เน็ตฟรี โทรไม่อั้น ทรูฟู้ด และแม็คโครคลิก

ร้านค้าทรูรับเงินง่ายได้ทุกวัน
ร้านค้าทรูฯ รับเงินง่าย ได้ทรูพอยท์ทุกวัน

รับทรูพอยท์เยอะกว่าเดิม แค่ตั้งป้ายและชวนลูกค้าสแกน/โอนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับทรูพอยท์ 10 คะแนน/รายการ

ร้านค้าทรูฯ ใช้เน็ตแรงทั้งปี ฟรี 12 เดือน
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

พิเศษสุดๆ เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้เนต True Gigatex Fiber ฟรี นาน 12 เดือน สมัครเลย โทร. 1326 หรือ ทรู ช็อป ทุกสาขา

อุ้ย! ได้จริงไม่ต้องลุ้น แค่ชวนมาก็รับไป
อุ้ย! ได้จริงไม่ต้องลุ้น แค่ชวนมาก็รับไป

โอกาสสร้างรายได้เสริมมาถึงแล้วสำหรับร้านค้าทรูฯ พ่อค้า แม่ค้า แค่แนะนำลูกค้าติดตั้ง เน็ตบ้านทรูออนไลน์

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด