กดได้กดดี รับของฟรีทุกวัน

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ร่วมสนุกกดเล่นเกม มีของฟรี แจกทุกวัน! เล่นได้ทุกเครือข่าย แค่เข้าใช้แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

รางวัล

• ทรูพอยท์ สูงสุด 100 คะแนน
• ส่วนลดค่าส่งจากทรูฟู้ด 40 บาท
• ส่วนลดสินค้าจากแม็คโครคลิก 80 บาท
• เน็ตทรูมูฟ เอช ฟรีสูงสุด 2 GB ใช้งานได้ 7 วัน
• โทรไม่อั้น ในเครือข่ายทรูมูฟ เอช นาน 1 วัน

วิธีการร่วมสนุก

• ร้านค้าสามารถเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชัน True Smart Merchant เท่านั้น
• ร้านค้ามีสิทธิ์เล่นเกม 1 สิทธิ์ / ร้านค้า/ วัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

1 มิถุนายน 2565 – 31 ตุลาคม 2565ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม เปิดรับทันที

 1. กิจกรรม เปิดรับทันที ("เกม") นี้จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับร้านค้าที่ได้ผ่านการอนุมัติเป็น ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ (“ร้านค้า”) อย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเล่นเกมบนแอปพลิเคชันทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ("แอปพลิเคชัน")
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ร้านค้า จะได้รับสิทธิ์เล่นเกม 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม หรือจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง
 3. จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 5,000 รางวัลต่อวัน ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตามลำดับของการเข้าเล่นกิจกรรมตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้ โดยจะเริ่มจัดลำดับเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมเล่นกิจกรรมในครั้งนั้นแล้วเสร็จ
 4. กรณีที่มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามลำดับของรางวัลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ มีสิทธิ์งดการแจกรางวัลตามลำดับที่ไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
 5. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 23:59 น. หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ร้านค้าสามารถเข้าร่วมเล่นเกมได้ทางแอปพลิเคชัน ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ เท่านั้น
 7. รางวัลที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับจะแสดงอยู่ในหน้า "รางวัลของฉัน"
 8. ของรางวัลที่บริษัทฯ มอบให้จากการเข้าร่วมเล่นเกม มีดังนี้
  • • ทรูพอยท์ จำนวน 4,751 รางวัล/วัน แบ่งเป็น
   - ทรูพอยท์ 1 คะแนน จำนวน 2,441 รางวัล
   - ทรูพอยท์ 5 คะแนน จำนวน 2,200 รางวัล
   - ทรูพอยท์ 20 คะแนน จำนวน 50 รางวัล
   - ทรูพอยท์ 50 คะแนน จำนวน 40 รางวัล
   - ทรูพอยท์ 100 คะแนน จำนวน 20 รางวัล
  • • แพ็กเกจอินเตอร์เน็ตและค่าโทร โดย ทรูมูฟ เอช จำนวน 150 รางวัล/วัน แบ่งเป็น
   - เน็ตฟรี 500 MB (ใช้งานได้ 1 วัน) มูลค่า 25 บาท โดย ทรูมูฟ เอช จำนวน 50 รางวัล
   - เน็ตฟรี 2 GB (ใช้งานได้ 7 วัน) มูลค่า 49 บาท โดย ทรูมูฟ เอช จำนวน 25 รางวัล
   - โทรไม่อั้น ในเครือข่าย นาน 1 วัน มูลค่า 9 บาท โดย ทรูมูฟ เอช จำนวน 75 รางวัล
  • • โค้ดส่วนลดค่าส่งทรูฟู้ด 40 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำมูลค่า 150 บาทขึ้นไป (เฉพาะค่าอาหาร ไม่รวมค่าจัดส่ง) จำนวน 50 รางวัล
  • • โค้ดส่วนลดการสั่งสินค้าผ่าน www.makroclick.com หรือแม็คโครแอปพลิเคชัน 80 บาท เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำมูลค่า 1,800 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง) จำนวน 49 รางวัล
 9. กรณีของรางวัลที่ได้รับเป็นโค้ด ต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องนำไปใช้รับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 23:59 น.
 10. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแพ็คเกจจากทรูมูฟ เอช ทางบริษัทจะส่งรหัสเฉพาะแบบสื่อสารทางเดียว (One-Shot USSD) ในเมนูเก็บคูปอง ข้อความที่ระบุว่าท่านคือผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม เปิดรับทันที (O2O Instant Win) กับ แอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ข้อความที่ท่านได้รับจะแนบรายละเอียดแพ็คเกจทรูมูฟ เอช ประกอบไปด้วย รายละเอียดของแพ็คเกจ, วันหมดอายุบัตรกำนัล, รหัสเพื่อใช้แลกสิทธิ์นั้น
 11. สำหรับแพ็คเกจจากทรูมูฟ เอช จะสามารถใช้ได้ครั้งเดียวและถือเป็นกรรมสิทธิ์ ที่อยู่ในความดูแลของผู้ได้รับรางวัล กรณีที่ท่านนำแพ็คเกจหรือบัตรกำนัลไปเผยแพร่สู่สาธารณะ, ส่งต่อให้บุคคลที่สาม หรือ อื่นๆ นำมาซึ่งการเสียสิทธิ์ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 12. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 13. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 14. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 16. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ได้ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจรรมทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าบริษัทฯได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้
 19. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1326

พิเศษเฉพาะร้านค้า
ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์

ทรูพอยท์ช่วยจ่าย
ร้านค้าทรูฯ ขายดีสู้โควิด กับแคมเปญ "ทรูพอยท์ช่วยจ่าย"

ร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ พร้อมรับลูกค้าใช้ทรูพอยท์ช่วยจ่ายแทนเงินสด รับเงินที่ลดให้ลูกค้าคืนเข้า ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที* ไม่มีขั้นต่ำ เพียงเตรียมแอป ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ให้พร้อม

ทรูฟู้ดพร้อมช่วยเหลือร้านค้า
ทรูฟู้ดพร้อมช่วยเหลือร้านค้า

เปิดร้านทรูฟู้ดฟรี มีแต่ได้..ได้..ได้ และได้ สมัครฟรี ไม่เสียค่า GP

ร้านค้าทรูรับเงินง่ายได้ทุกวัน
ร้านค้าทรูฯ รับเงินง่าย ได้ทรูพอยท์ทุกวัน

รับทรูพอยท์เยอะกว่าเดิม แค่ตั้งป้ายและชวนลูกค้าสแกน/โอนจ่ายผ่าน QR ทรู ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท รับทรูพอยท์ 10 คะแนน/รายการ

ร้านค้าทรูฯ ใช้เน็ตแรงทั้งปี ฟรี 12 เดือน
ทรู กิกะเทค ไฟเบอร์

พิเศษสุดๆ เฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้เนต True Gigatex Fiber ฟรี นาน 12 เดือน สมัครเลย โทร. 1326 หรือ ทรู ช็อป ทุกสาขา

อุ้ย! ได้จริงไม่ต้องลุ้น แค่ชวนมาก็รับไป
อุ้ย! ได้จริงไม่ต้องลุ้น แค่ชวนมาก็รับไป

โอกาสสร้างรายได้เสริมมาถึงแล้วสำหรับร้านค้าทรูฯ พ่อค้า แม่ค้า แค่แนะนำลูกค้าติดตั้ง เน็ตบ้านทรูออนไลน์

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!
เฉพาะพ่อค้า แม่ค้าทรูที่ใช้ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ รับส่วนลด 150 บาท (นาน 12 เดือน) เมื่อสมัครทรูมูฟ เอช รายเดือน แพ็กเกจ Special Unlimited Plus เล่นเน็ตแรงไม่อั้น ความเร็ว 10 Mbps แถมดูหนัง กีฬา ฟังเพลง ผ่านแอป TrueID ฟรี!

รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน
คนอื่นไม่ได้ แต่พ่อค้า แม่ค้าทรูฯ ได้

สิทธิพิเศษเฉพาะร้านค้า ทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ จ่ายเพียง 150 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ เน็ตไม่อั้น ความเร็ว 4 Mbps ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (นาน 12 เดือน) ดู TrueID ฟรี เล่น Wifi ฟรี ไม่จำกัด

-->